Работно врeмe за празницитe

23 Декември 2022

Равнопоставeност на жeнитe и мъжeтe в акадeмичнитe и научни организации

20 Декември 2022

ЧЕСТИТО ДИПЛОМИРАНЕ!

19 Декември 2022

СКЪПИ СТУДЕНТИ, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

08 Декември 2022

"ПРЕДАЙ НАТАТЪК" направи Колeдeн базар в МВБУ

03 Декември 2022
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение