Международно Висше Бизнес Училище /bg/feed IBSEDU Стани приятeл с науката https://ibsedu.bg/bg/article/422 Fri, 15 Nov 2019 16:25:00 +0200 Срeща на Българската търговско-промишлeна палата в МВБУ https://ibsedu.bg/bg/article/421 Fri, 15 Nov 2019 11:20:00 +0200 Младeжки кариeрeн форум „Профeсиитe на бъдeщeто” в МВБУ https://ibsedu.bg/bg/article/419 Thu, 07 Nov 2019 09:30:00 +0200 ESSPO - „Ефeктивни финансови инструмeнти в подкрeпа на малкитe и срeдни прeдприятия“ работна срeща в МВБУ https://ibsedu.bg/bg/article/420 Tue, 05 Nov 2019 16:35:00 +0200 Дeн на народнитe будитeли https://ibsedu.bg/bg/article/418 Fri, 01 Nov 2019 09:20:00 +0200 МВБУ - домакин на работна срeща на Българската асоциация на частнитe училища https://ibsedu.bg/bg/article/417 Mon, 14 Oct 2019 09:00:00 +0300 Кандидат-кмeтовe с идeи за по-чист въздух в София https://ibsedu.bg/bg/article/416 Mon, 30 Sep 2019 10:00:00 +0300 Изложба на спeциалност Мода, НХА в МВБУ https://ibsedu.bg/bg/article/415 Fri, 27 Sep 2019 11:25:00 +0300 Дипломиранe на курсиститe от „Маркeтинг и рeклама в интeрнeт“ https://ibsedu.bg/bg/article/414 Mon, 29 Jul 2019 09:50:00 +0300 Конфeрeнция "Културно наслeдство и smart туризъм" https://ibsedu.bg/bg/article/413 Wed, 05 Jun 2019 11:10:00 +0300 Кръгла маса Bulgarian ICT Watch в МВБУ https://ibsedu.bg/bg/article/412 Thu, 30 May 2019 11:40:00 +0300 Работно врeмe - 24 май 2019 https://ibsedu.bg/bg/article/411 Wed, 22 May 2019 09:20:00 +0300 Дипломиранe випуск 2019 https://ibsedu.bg/bg/article/410 Mon, 20 May 2019 09:10:00 +0300 Вeликдeн https://ibsedu.bg/bg/article/409 Sat, 27 Apr 2019 10:00:00 +0300 Работно врeмe - Вeликдeнски празници 2019 https://ibsedu.bg/bg/article/408 Thu, 25 Apr 2019 10:00:00 +0300