Такси

 

Семестриални такси:

 

За новоприетите студенти в първи курс на обучение в образователно квалификационна степен Магистър - 1100 лв.

 

Административни такси:

Такса за кандидатстване и записване - 40 лв.

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение