ТАКСИ

 

Семестриални такси за учебната 2022/2023 г.:

 

Зимен семестър

 

Еднократно плащане - при записването за студент – 1320 лв.

 

Плащане на две вноски - 1420 лв. 

- Първа вноска – при записването за студент – 710 лв.

- Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 декември – 710 лв.

 

Летен семестър

 

Еднократно плащане - краен срок за заплащане до 31 януари – 1320 лв.

 

Плащане на две вноски - 1420 лв. :

- Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари – 710 лв.

- Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 април – 710 лв.

 

Административни такси:

Такса за кандидатстване  - 50 лв.

 

 

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение