Такси

Семестриални такси:

1. За новоприетите студенти в първи курс на обучение в образователно квалификационна степен Магистър - 1100 лв.

2. Магистърска програма на английски език:

 - за български граждани - 1300 лв.

 - за граждани на ЕС - 1300 евро

 - за граждани на страни извън ЕС - 2500 евро

 

Административни такси:

1. Такса за кандидатстване/ конкурсен кандидатстудентски изпит - 30 лв.

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение