ТАКСИ

 

Семестриални такси за учебната 2023/2024 г.:

 

Зимен семестър

 

Еднократно плащане - при записването за студент – 1620 лв.

 

Плащане на две вноски: 

- Първа вноска – при записването за студент – 860 лв.

- Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 декември – 860 лв.

 

Летен семестър

 

Еднократно плащане - краен срок за заплащане до 31 януари – 1620 лв.

 

Плащане на две вноски:

- Първа вноска – краен срок за заплащане до 31 януари – 860 лв.

- Втора вноска – краен срок за заплащане до 1 април – 860 лв.

 

Административни такси:

Такса за кандидатстване  - 50 лв.

 

Отстъпки:

  За студенти в неравностойно положение:
- хора с увреждания ( с ТЕЛК от и над 75%)
- кръгли сираци (до 22 годишна възраст за
редовна форма на обучение)
Получават 50% отстъпка от семестриалната
такса за целия период на обучение.

 За семейства
За двама или повече студенти от едно
семейство, вторият и всеки следващ член
на семейството (съпрузи, братя, сестри,
родители и деца) ползва 25% отстъпка от
семестриалната такса през целия период на
обучение.

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение