Сроковe

Прием 2019/2020 г.

  • Подаване на документи - от 29 август 2019 г. до 15 септември 2019 г. 
  • Класиране - 16 септември 2019 г.
  • Записване - от 16 септември 2019 г. до 19 септември 2019 г.
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение