Докумeнти

За кандидатстване

  • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
  • Мотивационно есе в обем до една страница на тема "Защо желая да се обучавам в МВБУ"
  • Справка от училище за успех
  • Документ за платена такса за кандидатстване – 30 лева

 

За записване

  • Комплект документи за записване по образец на МВБУ (получава се на място)
  • Документ за платена учебна такса за първия семестър. /Документ за невъзвръщаем депозит за приетите под условие  по Чл. 3. ал. 1 т. 1.)
  • Четири снимки паспортен формат
  • Лична карта, която след сверка се връща

 

*Статут на студент се придобива след представяне на диплома за средно образование, даваща право за продължаване на обучението във висше учебно заведение, и доплащане на таксата за обучение.

 

Онлайн подаване на документи за кандидатстване

Място на подаване на документите

  • София - Център за дистанционно обучение (ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
  • Ботевград - учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение