Балообразуванe

   Специалности Балообразуване
   Бизнесадминистрация  Удвоената оценка от 
 Мотивационно есе  
Удвоен Среден успех от справката 
   Международен бизнес Удвоената оценка от 
 Мотивационно есе 
Удвоен Среден успех от справката 
   Счетоводство и контрол  Удвоената оценка от 
 Мотивационно есе 
Удвоен Среден успех от справката 
   Туризъм  Удвоената оценка от 
 Мотивационно есе 
Удвоен Среден успех от справката 
   Маркетинг  Удвоената оценка от 
 Мотивационно есе 
Удвоен Среден успех от справката 
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение