КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЕМ 2023/2024 година

 

 • Чрез мотивационно есе -
  - за обучаващи се в последна година на средното образование, преди провеждането на Държавните зрелостни изпити (ранен прием под условие)
  - за завършилите средно образование преди 2008 година.

 

 • Чрез оценки от държавен зрелостен изпит -
  за завършилите средно образование след 2008 година.

 

 • Чрез диплома за висше образование -
  за притежаващите диплома за висше образование.

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение