КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЕМ 2023/2024 година

 

 • Чрез мотивационно есе -
  - за обучаващи се в последна година на средното образование, преди провеждането на Държавните зрелостни изпити (ранен прием под условие)
  - за завършилите средно образование преди 2008 година.

 

 • Чрез оценки от държавен зрелостен изпит -
  за завършилите средно образование след 2008 година.

 

 • Чрез диплома за висше образование -
  за притежаващите диплома за висше образование.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение