Начин на кандидатстванe

ПРИЕМ 2021 г.

Чрез мотивационно есе - за завършилите средно образование преди 2008 година.

Чрез оценки от държавен зрелостен изпит - за завършилите средно образование след 2008 година.

Чрез диплома за висше образование - за притежаващите диплома за висше образование.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение