Начин на кандидатстванe

РАНЕН ПРИЕМ 2020 г.

 

  • Чрез мотивационно есе - за завършилите средно образование преди 2008 година.

  • Чрез оценки от държавен зрелостен изпит - за завършилите средно образование след 2008 година.

  • Чрез диплома за висше образование - за притежаващите диплома за висше образование.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение