Сроковe

Обстоятелствата, в които живеем през изминалите месеци, са безпрецедентни. Всички дати се променяха, наложиха се нови решения и подходи.

За да ви помогнем да планирате кандидатстването си и да имате най-добрия шанс за прием, МВБУ приложи световната университетска практика за
гъвкав лимитиран прием "rolling admission".

Тя дава възможност кандидатите да бъдат класирани и приемани до запълване на образователния капацитет във всяка една специалност.
Това означава, че когато кандидатствате, страхотната новина е, че не е нужно да чакате седмици или месеци, за да разберете дали сте приети в избраната от вас специалност.

Няколкото приемни кръга и сроковете им са, за да ви помогнем да планирате кандидатстването си и да имате най-добрия шанс за прием.
Във всички случаи, колкото по-рано подадете заявление за кандидатстване, толкова по-голям е шансът за вас.

Можете да зявите консултация на е-мейл: contact@ibsedu.bg


Подаване на документи:  06.01. - 31.01.2021

Класиране:                          01.02.2021

Срок за записване:           01.02. - 05.02.2021

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение