СРОКОВЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ

ПРИЕМ ДЕКЕМВРИ 2021

Срок за подаване на документи за кандидатстване онлайн или на място.

от 13 декември 2021 до 31 декември 2021

 

Класиране 

4 януари 2022

 

Срок за записване 

от 4 януари 2022 до 12 януари 2022

 

ПРИЕМ ЯНУАРИ 2022

 

Срок за подаване на документи за кандидатстване онлайн или на място.

от 1 януари 2022 до 31 януари 2022

 

Класиране 

1 февруари 2022

 

Срок за записване 

от 1 февруари 2022 до 9 февруари 2022

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение