СРОКОВЕ

 

 

  • Подаване на документи за кандидатстване - 01.02.2023 г. ÷ 28.02.2023 г.

 

  • Класиране - 01.03.2023 г.

 

  • Записване в бакалавърските програми - 01.03.2023 ÷ 09.03.2023 г.

 

Документите се подават в МВБУ

        Ботевград,  ул.”Гурко” № 14, ет.3,  отдел „Учебна администрация“

        София, ул. “Винсент ван Гог” № 7, Център за дистанционно обучение /ЦДО/          

        Online - http://online.ibsedu.bg/

 

 

За консултации и допълнителна информация може да се обърнете на:

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение