СРОКОВЕ

 ПРИЕМ юни/юли 2022

Срок за подаване на документи за кандидатстване онлайн или на място.

от 01 юни до 30 юни 2022 г. 

 

Класиране 

1 юли 2022 г.

 

Срок за записване 

от 1 юли до 8 юли 2022 г.

 

 

ПРИЕМ юли 2022

Срок за подаване на документи за кандидатстване онлайн или на място.

от 01 юли до 21 юли 2022 г. 

 

Класиране 

22 юли 2022 г.

 

Срок за записване 

от 22 юли до 29 юли 2022 г.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение