Сроковe

За да ви помогнем да планирате кандидатстването си, МВБУ приложи световната университетска практика за гъвкав лимитиран прием "rolling admission".

Тя дава възможност кандидатите да бъдат класирани и приемани до запълване на образователния капацитет във всяка една специалност.
Това означава, че когато кандидатствате, страхотната новина е, че не е нужно да чакате седмици или месеци, за да разберете дали сте приети в избраната от вас специалност.

Няколкото приемни кръга и сроковете им са, за да ви помогнем да планирате кандидатстването и записването си.
Във всички случаи, колкото по-рано подадете заявление за кандидатстване, толкова по-голям е шансът за прием.

Можете да зявите консултация на е-мейл: contact@ibsedu.bg


Подаване на документи:      29 март - 25 април 2021

Класиране:                             26 април 2021

Срок за записване:                до  7 май 2021

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение