Докумeнти

Документи за кандидатстване

В последна година на обучение за придобиване на средно образование:
 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
 • Мотивационно есе
 • Справка за успеха до последната година и уверение, че е ученик в последна година обучение в училище с достъп до висше образование
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева
Завършили средно образование:
 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
 • Диплома за средно образование
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева
 • Мотивационно есе - само за завършилите средно образование преди 2008 г.
 Завършили висше образование:
 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
 • Диплома за завършено висше образование
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева

 

Място за подаване на документите:

* Предвид въведеното извънредно положение в страната, документи ще се приемат само онлайн. За повече информация и съдействие можете да се свържете с нас на имейли info@ibsedu.bg и doinfo@ibsedu.bg.

 

Документи за записване:

 • Комплект документи за записване по образец на МВБУ (получава се на място)
 • Диплома за завършено средно или висше образование - оригинал и копие
 • Документ за платена учебна такса за първия семестър
 • Четири снимки паспортен формат
 • Лична карта - за сверка

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение