Докумeнти

 •  Прием 2020/2021

  Завършили средно образование:

  • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
  • Диплома за средно образование
  • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева
  • Мотивационно есе - само за завършилите средно образование преди 2008 г.

   

   Завършили висше образование:

  • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
  • Диплома за завършено висше образование
  • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева

   

  Място за подаване на документите:

  • Онлайн подаване на документи за кандидатстване

  • Ботевград - ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ, тел. за информация 0723 688 25

  • София – ул. "Винсент ван Гог" 7, Център за дистанционно обучение на МВБУ
   (метро станция Витоша, срещу сградата на Овергаз),
   тел. за информация 02 400 16 31

   

  Документи за записване:

  • Комплект документи за записване по образец на МВБУ (получава се на място)
  • Диплома за завършено средно или висше образование - оригинал и копие
  • Документ за платена учебна такса за първия семестър
  • Четири снимки паспортен формат
  • Лична карта - за сверка
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение