Докумeнти приeм 2021/2022

Зрелостници в последна година на обучение - предварителен прием

 • Формуляр по образец на МВБУ
 • Служебна бележка от училището за завършен първи срок с оценките
 • Документ за платена такса за кандидатсване - 30 лева
 • Мотивационно есе

Завършили средно образование преди 2008 год.

 • Формуляр по образец на МВБУ
 • Диплома за средно образование
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева
 • Мотивационно есе

Завършили средно образование след 2008 год.

 • Формуляр по образец на МВБУ
 • Диплома за завършено средно образование
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева

Място за подаване на документите

 • Онлайн подаване на документи за кандидатстване
 • Ботевград - ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ, тел. за информация 0723 688 25
 • София – ул. "Винсент ван Гог" 7, Център за дистанционно обучение на МВБУ (метро станция Витоша, срещу сградата на Овергаз), тел. за информация 02 400 16 31

Необходими документи

 • Комплект документи за записване по образец на МВБУ (получава се на място)
 • Диплома за завършено средно или висше образование - оригинал и копие
 • Документ за платена учебна такса за първия семестър

Начин на плащане

 • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
 • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
 • Чрез ePay
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение