Докумeнти

Завършили средно образование до 2008 г.

Документи

За кандидатстване:

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
 • Мотивационно есе
 • Диплома за завършено средно образование
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева

За записване:

 • Комплект документи за записване по образец на МВБУ (получава се на място)
 • Диплома за завършено средно образование - оригинал и копие
 • Документ за платена учебна такса за първия семестър
 • Четири снимки паспортен формат
 • Лична карта, която след сверка се връща

 

Завършили средно образование след 2008 г.

Документи

За кандидатстване:

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
 • Диплома за завършено средно образование
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева

За записване:

 • Комплект документи за записване по образец на МВБУ (получава се на място)
 • Диплома за завършено средно образование - оригинал и копие
 • Документ за платена учебна такса за първия семестър
 • Четири снимки паспортен формат
 • Лична карта, която след сверка се връща

 

Онлайн подаване на документи за кандидатстване

Място на подаване на документите

 • София - Център за дистанционно обучение (ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение