Балообразуванe

Специалности

Балообразуване

Бизнес администрация

Завършили преди 2008 г. - Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпита(след 2008) Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование

Международен бизнес

Завършили преди 2008 г. - Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпита(след 2008) Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование

Счетоводство и контрол

Завършили преди 2008 г. - Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпита(след 2008) Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование

Туризъм

Завършили преди 2008 г. - Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпита(след 2008) Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по География от Дипломата за средно образование

Маркетинг

Завършили преди 2008 г. - Сбора на оценките от двата Държавни зрелостни изпита(след 2008) Оценката по Български език и литература от Дипломата за средно образование Оценката по Математика от Дипломата за средно образование
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение