Докумeнти

За кандидатстване:

  • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
  • Диплома за завършено висше образование
  • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лева

За записване:

  • Комплект документи за записване по образец на МВБУ (получава се на място)
  • Документ за платена учебна такса за първия семестър
  • Четири снимки паспортен формат
  • Диплома за завършено образование - оригинал и копие
  • Лична карта, която след сверка се връща

 

Онлайн подаване на документи за кандидатстване

 

Място на подаване на документи

  • София - Център за дистанционно обучение (ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
  • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение