КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование (240 ECTS кредита) с успех не по-малко от "добър" или диплома за завършена степен на висше образование „Магистър”.

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 50 лв.
3. Заявление за обучение 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане:
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение