СРОКОВЕ

 

 

  • Подаване на документи за кандидатстване - 01.03.2023 - 26.07.2023

 

  • Класиране - 27.07.2023 г.

 

  • Записване в магистърските програми - 27.07.2023 - 04.08.2023

 

 

За консултации и допълнителна информация може да се обърнете на:

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение