СРОКОВЕ

 

 

  • Подаване на документи за кандидатстване - 21.12.2022 ÷ 09.02.2023 г.

 

  • Класиране - 10.02.2023 г.

 

  • Записване в магистърските програми - 13.02.2023 ÷ 16.02.2023 г.

 

 

 

За консултации и допълнителна информация може да се обърнете на:

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение