Сроковe

 

 

В крак с динамиката на времето в което живеем въведохме световната университетска практика "Rolling Admission". Тя позволява да подавате своите документи за кандидатсване през цялата година. Кандидатите ще бъдат класирани и приемани до запълване на образователният капацитет във всяка отделна специалност.

Кандидатствайте онлайн на online.ibsedu.bg

 

Прием Магистри - кампания Април - Юли 2021 г.

 

Подаване на документи - 31 март - 27 юли 2021 г. 

Класиране - 28 юли 2021 г.

Записване - до 4 август 2021 г.

 

 

 

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение