ДОКУМЕНТИ ПРИЕМ 2023/2024

За кандидатстване 

 • диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование (240 ECTS кредита) с успех не по-малко от "добър" или диплома за завършена степен на висше образование „Магистър”.

 • документ за платена такса за кандидатстване  - 50 лв.

 • заявление за кандидатстване - предоставя се от университета или в платформата за онлайн кандидатсване на следният линк: https://online.ibsedu.bg/

 

За записване

 • комплект документи за записване - предоставя се на място в университета
 • четири снимки, паспортен формат
 • документ за заплатена семестриална такса

 

Място за подаване на документите:

 • Онлайн подаване на документи за кандидатстване

 • Ботевград - ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ, тел. за информация 0723 688 12

 • София – ул. "Винсент ван Гог" 7, Център за дистанционно обучение на МВБУ 
  (метро станция Витоша, срещу сградата на Овергаз),
  тел. за информация 02 400 16 31

 

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение