Докумeнти

За кандидатстване

  • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр
  • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
  • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
  • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

За записване

  • пакет документи по образец на МВБУ - 10 лв.
  • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
  • четири снимки, паспортен формат
  • платена семестриална такса. 

 

Онлайн подаване на документи за кандидатстване

 

Място на подаване на документите 

  • София - ул. “Винсент ван Гог” № 7, Център за дистанционно обучение /ЦДО/
  • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение