Докумeнти

За кандидатстване

  • диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър"

  • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

Кандидатствайте онлайн на следният линк: https://online.ibsedu.bg/ 

За записване

  • пакет документи по образец на МВБУ - 10 лв.
  • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
  • четири снимки, паспортен формат
  • платена семестриална такса

 

Място за подаване на документите:

* Предвид въведеното извънредно положение в страната, документи ще се приемат само онлайн. За повече информация и съдействие можете да се свържете с нас на имейли info@ibsedu.bg и doinfo@ibsedu.bg.

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение