ДОКУМЕНТИ ПРИЕМ 2022/2023

За кандидатстване и записване 

 • диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър" и минимум 240 ECTS кредита (оригинал и копие).

 • документ за платена такса за кандидатстване  - 50 лв.

 • заявление за кандидатстване - предоставя се от университета или в платформата за онлайн кандидатсване на следният линк: https://online.ibsedu.bg/

за записване

 • комплект документи за записване - предоставя се на място в университета
 • четири снимки, паспортен формат

 

Място за подаване на документите:

 • Онлайн подаване на документи за кандидатстване

 • Ботевград - ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ, тел. за информация 0723 688 12

 • София – ул. "Винсент ван Гог" 7, Център за дистанционно обучение на МВБУ 
  (метро станция Витоша, срещу сградата на Овергаз),
  тел. за информация 02 400 16 31

 

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение