Докумeнти

За кандидатстване

 • диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър"

 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.
 • Заявление за кандидатстване

Кандидатствайте онлайн на следният линк: https://online.ibsedu.bg/ 

За записване

 • пакет документи по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса

 

Място за подаване на документите:

 • Онлайн подаване на документи за кандидатстване

 • Ботевград - ул. “Гурко“14, сграда на МВБУ, тел. за информация 0723 688 25

 • София – ул. "Винсент ван Гог" 7, Център за дистанционно обучение на МВБУ 
  (метро станция Витоша, срещу сградата на Овергаз),
  тел. за информация 02 400 16 31

 

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение