CV и мотивационно писмо

Подготовката на автобиография е непрекъснат процес, който трябва да се развива в съответствие с обучението. Добре написаната автобиография ще оптимизира шансовете Ви за получаване на покана за интервю за работа. Три неща са валидни за автобиографията: обикновено тя се чете преди мотивационното писмо, 30 сек. са необходими, за да се прегледа от работодателя и основно се фокусира върху постиженията Ви към момента, а не върху бъдещи перспективи. Най-трудната част за описване са отговорностите, които имате. Използвайте повече глаголи за действие, но не прекалявайте с тях. Не забравяйте да проверите оформлението и формулировките, преди да я изпратите. Проверете правописа и граматиката.

Целта на мотивационното писмо е да обясните как квалификацията и уменията Ви отговарят на работата, за която кандидатствате. Три неща са валидни за мотивационното писмо: не винаги се чете от работодателя, въпреки че е от съществено значение, по принцип трябва да е макс. 1 страница и да е написано с перспектива за бъдещето. Как да го напишете с най-подходящото послание зависи от отделния човек, но може да използвате ЦРК за консултация.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение