Изисквания за рeцeнзиранe

Ръкописите се рецензират от двама независими рецензента, а решението за отпечатване, преработване или отхвърляне на ръкописите се взема от Редакционната колегия.

Авторът получава два броя от съответното издание.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение