Контакти

Ръкописите за публикуване се изпращат в 

електронен вид на адрес: research.papers@ibsedu.bg
Международно Висше Бизнес Училище

ул. Гурко 14,

Ботевград, 2140

Сп. „Научни трудове”


 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение