Контакти

тел. +359 0723 68 817

факс: +359 0723 68 813

Ръкописите за публикуване се изпращат в 2 екземпляра на адрес:

Международно висше бизнес училище

ул. Гурко 14,

Ботевград, 2140

Издателство „Научни трудове”

и в електронен вид на адрес: nauchni.trudove@ibsedu.bg

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение