ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

ВХОД КЪМ ЛЕКЦИЯТА  https://bb.ibsedu.bg/b/vel-ucs-z7b-v4a

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

В рамките на постоянно действащия семинар на Международното висше бизнес училище - "Съвременни тенденции в развитието на науката“,

имаме удоволствието да Ви поканим на отворена лекция на тема: 

"Фюжън културата в съвременната среда", която ще се проведе онлайн на 07.04.2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. във виртуалната стая на събитието с линк за достъп: 

семинар "Съвременни тенденции в развитието на науката" (ibsedu.bg)

Гост – лектор е доц. д-р Николай Сираков.

доц. Николай Сираков е доктор по „Изкуствознание и визуални изследвания“ и доцент по „Социология, стопански и правни науки“ към Института по балканистика с център по тракология към БАН. От 2003 година до днес работи в Регионален исторически музей „д-р Симеон Табаков“, гр. Сливен като археолог, уредник и понастоящем директор на институцията. Участва в множество проекти, свързани с културно-историческото наследство: национален проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие”, финансиран от фонд научни изследвания, проект „Реставрация, консервация и социализация на музейните обекти” по оперативна програма „Региони в растеж” на община Сливен.  

Акценти на предстоящата лекция:

  • Фюжън културата като съвременен културен феномен; използването на елементи от културата на различни исторически периоди, за да се предложи нов културен продукт.

  • Актуализация на критериите за запазване на заобикалящата ни културна и природна среда, следвайки тенденциите в туристическата индустрия, промяната в психологическите нагласи на потребителите и въздействието на новите технологии

  • Устойчиво развитие на културния туризъм в градовете, които съхраняват и популяризират културното си наследство /по примера на късноантичната и средновековната крепост Туида в гр. Сливен/.

Актуалността на темата предизвиква интерес както за научните среди, така и за цялата академична общност, студентите, експерти и широката общественост. В тази връзка ще се радваме ако поканите студенти и колеги, които също биха проявили интерес към темата!

 

Очакваме Ви на 07.04.2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. във във виртуалната стая на събитието с линк за достъп: 

семинар "Съвременни тенденции в развитието на науката" (ibsedu.bg)


 

Публична лекция 27.01.2022

 

Уважаеми колеги,

В рамките на постоянно действащия семинар на Международното висше бизнес училище - "Съвременни тенденции в развитието на науката“,

имаме удоволствието да Ви поканим на отворена лекция на тема: 

„Модерната дентална медицина и виртуалните концепции“, която ще се проведе на 

27.01.2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. във виртуална стая "Академичен съвет" с линк за достъп: https://bb.ibsedu.bg/b/vel-kih-14i-ojb

Гост – лектор е доц. д-р Грета Йорданова.

Освен студент на Международното висше бизнес училище, доц. д-р Грета Йорданова е основател и главен лекар на специализирана ортодонтска клиника. Политиката, която развива при управление на клиниката е да се постигне оптималния баланс между професионалната подготовка на екипа и иновативността на прилаганите технологии за диагностика и лечение.

Доц. д-р Грета Йорданова е родена през 1969 година в гр. Плевен, където през 1986 г. завършва Математическа гимназия. През 1991 г., завършва Факултета по дентална Медицина – София. Д-р Йорданова има придобити специалности по Ортодонтия и Обща дентална медицина. От 1995 г. е преподавател към катедра Ортодонтия на ФДМ – София, а от 2013 г. е доцент към същата катедра.

Дигитализацията в здравния мениджмънт е проблематика, която би представлявала интерес както за практикуващи лекари, така и за студенти от специалност „Бизнeсадминистрация и иновации в здравeопазванeто“, експерти в областта на цифровизацията и дигитализацията, колеги, интересуващи се от въпроси в областта на иновациите и НИРД. В тази връзка ще се радваме ако поканите студенти и колеги, които също биха проявили интерес към темата!

Очакваме Ви на 27.01.2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. във виртуална стая "Академичен съвет" с линк за достъп: https://bb.ibsedu.bg/b/vel-kih-14i-ojb

 

 

 

АРХИВ 

Месец ноември 2019 г.

Месец май 2019 г.

Месец април 2019 г.

Архив

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение