Мeсeц Октомври 2017

Дата

18 Октомври 2017 г.

 

Място 

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектор

Доц. д-р Румен Драганов

Директор на Института за анализи и оценки в туризма

Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

Тема

Актуални проблеми на българския туризъм, 2017-2018

 

Презентация

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение