Мeсeц дeкeмври 2017

Дата

13 декември 2017 г.

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектор

Проф. дпн Петко Ганчев

 

Тема

Предизвикателства пред България в условията на глобализация

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение