Мeсeц фeвруари 2018

Дата

21 февруари 2018 г., 17:30 часа

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектор

Доц. дтн Ганчо Вачков

 

Тема

Приложение на теорията на размитата логика при моделирането на бизнес процеси и вземането на управленски решения

 

Презнтация

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение