Мeсeц март 2018

Дата

21 март 2018 г. от 17:30 ч.

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектор

Маргарита Ганева - Директор Дирекция „Външноикономически отношения" към Министерството на външните работи

 

Тема

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и перспективите за членство на България

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение