Мeсeц април 2018

Дата

18 април 2018 г.

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектори

проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

доц. д-р Стела Балтова

 

Тема

Върху някои влияния на шведския модел на благосъстоянието върху бизнеса. Проучване на приложението на шведската концепция "Лагом" в маркетинговите стратегии на българските фирми

 

Презентация на проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

Презентация на доц. д-р Стела Балтова

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение