Придобиванe на образоватeлна и научна стeпeн "Доктор"

- Предстоящи

Процедура за придобиване на образователната и научна степен "Доктор"
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Докторска програма: "Администрация и управление (бизнес администрация)"
Тема на дисертационния труд: „Управление на изпълнението като ключова дейност на лидера - иновативни подходи за усъвършенстване“

Докторант: Детелина Светославова Смилкова

                    Заповед за научно жури

                    Автореферат на български език

                    Автореферат на английски език

 

                    Рецензия: проф. Лалка Борисова

                    Рецензия: доц. Надя Маринова-Миланова

                    Становище: доц. Иван Андреев

                   Становище: проф. Димитър Тенчев

                   Становище: доц. Иван Боевски

 

Заключително заседание на научното жури: 06.07.2021 г. (вторник) от 11.00 часа в Център за дистанционно обучение, гр. София, и чрез видеоконферентна връзка във виртуална стая.

          

 

 

 

Процедура за придобиване на образователната и научна степен "Доктор"
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: "Икономика и управление (индустрия)"
Тема на дисертационния труд: „Дигитални маркетингови стратегии при взаимовръзките на бизнес организациите“

Докторант: Ралица Вълчева Янева

 

               Заповед за научно жури

                Автореферат на български език

                Автореферат на английски език

 

                Рецензия: проф. Миланка Славова

                Рецензия: проф. Николай Щерев

                Становище: проф. Цветан Илиев

                Становище: доц. Иван Марчевски

                Становище: доц. Илиян Минков

 

Заключително заседание на научното жури: 15.06.2021 г. (вторник) от 11:00 ч., чрез видеоконферентна връзка във виртуална стая.

 

   

- Архив

     1. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 28.07.2020 г. (вторник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София

         Автореферат на български език Георги Иванов Станев

         Автореферат на английски език

         Рецензия: проф. Нено Павлов

         Рецензия: проф. Емил Асенов

         Становище: проф. Теодора Георгиева

         Становище: проф. Мая Ламбовска

         Становище: доц. Радко Радев

Отзиви 

Отзиви 

   

    2. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

           Автореферат Симеон Григоров          

           Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

           Рецензия проф. д-р Никола Колев

           Становище проф. д.н. Николай Динев

           Становище проф. д-р инж. Ботьо Захаринов

           Становище проф. д-р инж. Здравко Гъргаров

 

       3. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

          Автореферат Саша Джорджевич

          Рецензия проф. д.н. Николай Палашев

          Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

          Становище проф. д-р Драган Петрович

          Становище проф. д-р Руслан Пенчев

          Становище професор д.с.н. Цветан Давидков

  

      4. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност Икономика и управление (Туризъм), на 08 април 2019 г. от 13.00 часа в Заседателна зала на ЦДО към МВБУ.

            Автореферат Десислава Алексова

            Рецензия проф. д-р Николина Попова

            Рецензия проф. д-р Борис Колев

            Становище проф. д-р ик. н. Соня Милева

            Становище доц. д-р Мария Станкова

            Становище доц. д-р Вера Николова

            Становище доц. д-р Йордан Йорданов

            Отзив д-р Борис Гълъбов

        5. Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. "Администрация и управление", научна специалност "Бизнесадминистрация", на 27 септември 2018 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на ЦДО към МВБУ.

            Автореферат Елена Кац

            Рецензия доц. д-р Лидия Василева

            Рецензия проф. дин. Нено Павлов

            Становище доц. д-р Кристиян Хаджиев

            Становище доц. д-р Елмира Банчева

            Становище проф. д-р Руслан Пенчев

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение