Придобиванe на образоватeлна и научна стeпeн "Доктор"

- Предстоящи

 

Процедура за придобиване на образователната и научна степен "Доктор"

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

Докторска програма: „Администрация и управление (Бизнес администрация)“

 

Тема на дисертационния труд: "Бизнес комуникациите като инструмент за формиране на корпоративен имидж (на примера на компании от пазарен сегмент „Безалкохолни напитки и бутилирана вода)“

Докторант: Цветелина Николай Николова

 

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Ванче Бойков

Рецензия на български и английски език: проф. Милена Филипова

Становище на български и английски език: проф. Цветан Илиев

Становище на български и английски език: проф. Цветана Стоянова

Становище на български и английски език: доц. Мариана Ушева

 

 

Заключително заседание на научното жури: 12.07.2022 г. от 11.00 часа в заседателна зала „Академичен съвет“ на Център за дистанционно обучение, гр. София, и чрез видеоконферентна връзка с линк за достъп: https://bb.ibsedu.bg/b/vel-kih-14i-ojb

   

- Архив

 

Докторант: Катерина Николова Панкова

Тема на дисертационния труд: „Управление на риска при дългосрочни проекти в бизнес-среда с помощта на реални опции и лизинг"

 

Автореферат на български и английски език

 

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Цветан Илиев

Рецензия на български и английски език: проф. Димитър Тенчев

Становище на български и английски език: доц. Даниела Георгиева

Становище на български и английски език: проф. Иван Боевски

Становище на български и английски език: доц. Кристиян Хаджиев

 

Заключително заседание на научното жури: 07.6.2022 г. от 11.00 часа в Център за дистанционно обучение, гр. София

 

 

Докторант: Мариета Александрова Гоцева

 Тема на дисертационния труд: „Мотивация на персонала, комуникация и управление на образователни институции“

 

Автореферат на български и английски език

 

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Лалка Борисова

Рецензия на български и английски език: проф. Цветана Стоянова

Становище на български и английски език: доц. Иван Андреев

Становище на български и английски език: проф. Мария Филипова

Становище на български и английски език: доц. Мариана Ушева

 

Заключително заседание на научното жури: 19.4.2022 г. 

 

 

Докторант: Мила Здравкова Гайдарска

 Тема на дисертационния труд: „Иновативни маркетингови подходи за развитието на туризма“

 

Автореферат на български и английски език

 

Заповед за определяне на състав на научно жури

 

Рецензия на български и английски език: проф. Мария Воденска

Рецензия на български и английски език: проф. Мария Станкова

Становище на български и английски език: проф. Лалка Борисова

Становище на български и английски език: доц. Еленита Великова

Становище на български и английски език: доц. Милена Караилиева

 

Заключително заседание на научното жури: 29.3.2022 г. 

 

 

Докторант: Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

Тема на дисертационния труд: „Управление на риска в инвестиционни проекти“

 

Автореферат на български и английски език

Рецензия на български и английски език: проф. Нено Павлов

Рецензия на български и английски език: проф. Димитър Тенчев

Становище на български и английски език: проф. Теодора Георгиева

Становище на български и английски език: доц. Иван Боевски

Становище на български и английски език: доц. Кристиян Хаджиев

 

Заключително заседание на научното жури: 18.01.2022 г. (вторник) от 11.00 часа в Център за дистанционно обучение, гр. София, и чрез видеоконферентна връзка с линк за достъп: https://bb.ibsedu.bg/b/vel-kih-14i-ojb

 

 

Докторант: Ралица Вълчева Янева

Тема на дисертационния труд: „Дигитални маркетингови стратегии при взаимовръзките на бизнес организациите“

               Заповед за научно жури

                Автореферат на български език

                Автореферат на английски език

 

                Рецензия: проф. Миланка Славова

                Рецензия: проф. Николай Щерев

                Становище: проф. Цветан Илиев

                Становище: доц. Иван Марчевски

                Становище: доц. Илиян Минков

 

Заключително заседание на научното жури: 15.06.2021 г.

 

Докторант: Детелина Светославова Смилкова

Тема на дисертационния труд: „Управление на изпълнението като ключова дейност на лидера - иновативни подходи за усъвършенстване“

                    Заповед за научно жури

                    Автореферат на български език

                    Автореферат на английски език

 

                    Рецензия: проф. Лалка Борисова

                    Рецензия: доц. Надя Маринова-Миланова

                    Становище: доц. Иван Андреев

                   Становище: проф. Димитър Тенчев

                   Становище: доц. Иван Боевски

 

Заключително заседание на научното жури: 06.07.2021 г.

 

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 28.07.2020 г. (вторник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София

         Автореферат на български език Георги Иванов Станев

         Автореферат на английски език

         Рецензия: проф. Нено Павлов

         Рецензия: проф. Емил Асенов

         Становище: проф. Теодора Георгиева

         Становище: проф. Мая Ламбовска

         Становище: доц. Радко Радев

Отзиви 

Отзиви 

   

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

           Автореферат Симеон Григоров          

           Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

           Рецензия проф. д-р Никола Колев

           Становище проф. д.н. Николай Динев

           Становище проф. д-р инж. Ботьо Захаринов

           Становище проф. д-р инж. Здравко Гъргаров

 

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

          Автореферат Саша Джорджевич

          Рецензия проф. д.н. Николай Палашев

          Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

          Становище проф. д-р Драган Петрович

          Становище проф. д-р Руслан Пенчев

          Становище професор д.с.н. Цветан Давидков

  

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност Икономика и управление (Туризъм), на 08 април 2019 г. от 13.00 часа в Заседателна зала на ЦДО към МВБУ.

            Автореферат Десислава Алексова

            Рецензия проф. д-р Николина Попова

            Рецензия проф. д-р Борис Колев

            Становище проф. д-р ик. н. Соня Милева

            Становище доц. д-р Мария Станкова

            Становище доц. д-р Вера Николова

            Становище доц. д-р Йордан Йорданов

            Отзив д-р Борис Гълъбов

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.7. "Администрация и управление", научна специалност "Бизнесадминистрация", на 27 септември 2018 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на ЦДО към МВБУ.

            Автореферат Елена Кац

            Рецензия доц. д-р Лидия Василева

            Рецензия проф. дин. Нено Павлов

            Становище доц. д-р Кристиян Хаджиев

            Становище доц. д-р Елмира Банчева

            Становище проф. д-р Руслан Пенчев

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение