Възможност за връщанe на такса

При преустановяване на курса на обучение след първи курс, по искане на студента, МВБУ му възстановява:

  1. 50 % от внесената такса за обучение за съответния семестър, когато искането е постъпило преди започване на обучението през този семестър;
  2. 25 % от внесената такса за обучение за съответния семестър, когато искането е постъпило до 30 дни след започване на обучението през този семестър
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение