ПРОФЕСИОНАЛНИ БИЗНЕС ПРОГРАМИ И КУРСОВЕ

ПРОГРАМА

Новата и съвременна професионална бизнес програма в областта на Дигиталния маркетиг и реклама.

В рамките на 10 месеца, вие ще се запознаете и усвоите 12 разнообразни и всеобхватни учебни тематични курса.

Обучението стартира на 11-ти септември 2018 г. и ще приключи на 30-ти май 2019 г., а Държавният изпит ще се проведе в периода 17 – 21 юни 2019 г.

 

ОБУЧЕНИЕ

Програмата Digital Pro в областта на дигиталния маркетинг и реклама е нова уникална професионална програма на Международно висше бизнес училище /МВБУ/ и бизнеса с цел адекватност на обучението със заобикалящата ни бизнес средата, иновативност и интегрираност с водещи бизнес компании.

Програмата е подготвена и се реализира изцяло с експерти и лектори от водещи фирми в областта на дигиталния маркетнг и реклама.

 

ЛЕКТОРИ

Програмата Digital Pro в областта на дигиталния маркетинг и реклама е уникална професионална бизенс програма, защото събира на едно място доказани професионалисти с богат практически опит в различни сфери. Те  ще обучават участниците в нея, ще споделят знанията си и ще предават безценния си професионален бизнес опит в областта на дигиталния маркетинг и реклама.

 

НА ЖИВО & ОНЛАЙН

Възможностите за обучение са две - на живо и онлайн.

Учебните занятия на живо са в новата модерна сграда на МВБУ в София, в дните вторник и четвъртък.

Онлайн обучението се провежда чрез съвременната обучителна платформа Мoodle на МВБУ. Тази възможност е за всички, които не могат да присъстват на живо, живеят и работят в далечна локация или имат неотложни ангажименти. Те ще могат да се обучават дистанционно от своите компютри.

 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ, АКО СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПРОГРАМАТА:

 • Реални и приложими знания от топ маркетинг специалисти с богат практически и бизнес опит;
 • Прагматично 10 месечно обучение по основните теми на дигиталния маркетинг и реклама;
 • Значимост на получените професионални знания и компетенции, оценени чрез Държавен изпит;
 • Свидетелство за професионална квалификация, издадено от Международно висше бизнес училище;
 • Възможност за подкрепа и насочване към бъдеща професионална реализация в областта на дигиталния маркетинг;
 • Създаване на междуличностни контакти с интересни иновативни хора и бизнес експерти.

 

12 УЧЕБНИ ТЕМИ В ПРОГРАМАТА

Възползвайте се от професионалния опит, практическите съвети и стратегии на едни от най-добрите маркетинг специалисти в българския бизнес!

 

МИСИЯ И ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Единство и единодействие между бизнеса и образованието при подготовката на специалисти - професионалисти.

 • Програмата Digital Pro  е уникална професионална бизнес програма в областта на дигиталния маркетинг и реклама.
 • Бизнесът и университетското образование, заедно решават предизвикателството за необходимостта от ново начало в бизнес обучението.
 • Ново начало и нов подход, породени от шеметното развитие на IT технологиите и дигитализацията, като съвременно средство и среда за съществуване на всеки един бизнес.
 • Целта на бизнес програмата по дигитален маркетниг не е просто да продава обучение или да информира хората!
 • Целта на програмата Digital Pro е да осъществи трайна и значима прагматичана връзка между реалния бизнес и университетското продължаващо образование, на ученето през целия живот, предоставяйки модерно, стандартизирано и  достъпнообучение в областта на съвремененния дигитален маркетинг и реклама.

 

КАКЪВ ДОКУМЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ

 • Документът отговаря на всички държавни изисквания и стандарти за удостоверяване на придобитите знания и компетенции, получени от обучението в бизнес програмата Digital Pro.
 • Документът е Свидетелството за професионална квалификация, удостоверяващ успешното завършване на цялостното обучение за специалист „Онлайн Маркетинг & Реклама“.
 • Документът се получава след успешно положен Държавен изпит;
 • Документът е вашето професионално лице и конкурентно предимство за работа  във всяка една маркетингова компания

 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Международно Висше Бизнес Училище е модерният университет, който предлага новата бизнес програма в областта на дигиталния маркетинг. Интернационализацията и дигитализацията в обучението му го правят актуалния и значим университет за бизнеса в България. Съвременните процеси на шеметно развитие на IT технологиите и съпътвстващата я дигитализация обхващат дейността на всички бизнес процеси и определят успешното развитие на бизнеса. И разбира се, тези процеси са в основата на стратегическото развитие и на университета.

Приоритетите на МВБУ са адекватност на обучението със заобикалящата ни бизнес средата, иновативност и интегрираност с водещи бизнес компании.

Ние в МВБУ приемаме, че в съвременния живот факторът време е в основата на всички дейности. Все повече млади хора имат необходимост и търсят възможности за краткосрочно, прагматично образование, базирано на познаване на съвременните процеси, анализ на дейностите и начин за натрупване на професионални компетенции в избраната сфера на професионален растеж.

Отговорът на тази необходимост и предизвикателство е бизнес програмата в областта на дигиталния маркетинг.

От 2017 г. МВБУ осъществява обучението си в нова, модерна академична сграда в София, която е място не само за обучение, но и за личностно социално и културно общуване. През 2004 г. е внедрена и функционира успешно Система за управление на качеството, която съответства на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2015.

 

ПАРТНИРАЩА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ

Екипът от страна на бизнеса е компания „Zapomedia“, управлявана от млади, иновативни, търсещи и можещи мениджъри.

През годините екипът на Zapomedia успешно работи с големи компании и известни личности, разработвайки и изпълнявайки за тях дигитални маркетинг стратегии. След натрупване на богат праткически опит и резултати, екипът успешно разви платформа за онлайн обучения за маркетинг и бизнес, наречена Онлайн Бизнес Академия [Oba.bg]. За близо 3 години платформата успя да събере над 15,000 курсиста, присъствали на безплатни и платени живи и онлайн обучения по Дигитален маркетинг.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение