Учeбeн План

 Бизнес програма в областта на дигиталния маркетинг
Курсове Сем. Аудиторна заетост
/в акад. часове/
Основи на Онлайн Маркетинга и Стратегия  (Marketing Fundamentals & Strategy) 1  30
Оптимизиране Елементи на Сайт за Повече Продажби (Conversion Rate Optimization) 1  30
Оптимизиране на Сайт за търсачки в Интернет (SEO Marketing) 1 30
Съдържание и Креативност в Социалните Мрежи (Content & Creative Marketing) 1  30
Реклама в мрежата на Google (Google Adwords) 1  30
Реклама в социалната мрежа Facebook (Facebook Marketing) 1  30
Видео Маркетинг в Социалните Мрежи (Video & Influence Marketing) 2  30
Реклама в Електронни Пощи чрез Електронни Съобщения (Email Marketing) 2  30
Анализ и Статистика на Проекти в Интернет (Google Analytics) 2  30
Управление на Проекти в Маркетинг Агенция (Account Project Management) 2  30
Основи на Онлайн Търговията чрез собствен сайт (E-commerce) 2  30
Основи на Онлайн Търговията чрез Ebay (Dropshipping) 2  30
ПРАКТИКА 1.2  300
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 2  300
Общ хорариум:   660
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение