Мeсeц април 2019

Дата

24 април 2019 г.

16:00 часа

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектори

проф. д-р Лалка Борисова

проф. д-р Ванче Бойков

доц. д-р Дарян Бойков

 

Тема

Презентация Бизнес комуникации и фирмена култура

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение