Мeсeц май 2019

Дата

15 май 2019 г.

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектори

Никола Цокев – специалист, контент маркетинг, агенция "Нетика"

Мая Цанева - блогър и ПР специалист

 

Тема

Влияние на контент маркетинга върху развитието на бранда на малки и средни предприятия в дигитална среда

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение