Мeсeц ноeмври 2019

Дата

28 ноември 2019 г., 17:30ч. 

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектор

Доц. д-р Даниела Георгиева

 

Тема

НИРД като елемент на счетоводната политика

 

Презентация

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение