СРОКОВЕ И ТАКСИ

РАНЕН ПРИЕМ

Подаване на документи - 01 март 2020 - 26 април 2020 г.

Класиране - 27 април 2020 г. 

Записване - 27 април 2020 - 30 април 2020 г.

 

ТАКСИ

Такса за кандидатстване - 30 лв.

Семестриална такса за новоприетите студенти за академичната 2020/2021 година - 1100 лв. или 570 евро

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 

 

 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение