КОНТАКТИ

Международно висше бизнес училище /МВБУ/

Ботевград 2140, ул. Гурко 14

 

Телефон: +359 (0)723 688 12

 

Email: info@ibsedu.bg

 

Виж в Google Maps

 

Център за дистанционно обучение

 

София 1407, ул. Винсент ван Гог 7

 

Телефон: +359 (0)2 400 16 30 

 

Email: doinfo@ibsedu.bg

 

Виж в Google Maps

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение