ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Международно висше бизнес училище предлага бакалавърски и магистърски програми в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

Редовната форма дава възможност на студента изцяло да се посвети на обучението си с постоянната подкрепа на екип от преподаватели и консултанти. Освен посещенията на лекции, вие ще станете част от активна академична общност. Ще имате възможност да участвате в събития и семинари, в учебни или благотворителни инициативи, в практически занимания и индивидуални или групови проекти.

Редовната форма на обучение е подходяща за всеки, който иска да изгради умения за учене в реална академична и професионална среда и за управление на личното време. Създавате не само контакти с колеги и преподаватели, а работеща мрежа от професионални връзки за цял живот.   

Програмите в задочна форма на обучение са идеалната възможност за работещи специалисти да придобият или повишат квалификацията си без да губят баланса между работа, учене и лично време. 

Програмите в дистанционна форма на обучение предоставят свободата на студентите да учат и работят от всяка точка на света в удобно за тях време, в комфорта на дома или офиса. 

При дистанционната форма се използват най-модерните технологии, позволяващи бърз достъп до актуално учебно съдържание.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение