ЕРАЗЪМ+

 

Пътувайте, работете и учете!

Като студент в Международно висше бизнес училище, можете да  се възползвате от огромните възможности за образователна мобилност по програма Еразъм+ .

Еразъм+ представлява уникална възможност за следване, обучение, придобиване на професионален опит или доброволчество в чужбина.

Международно висше бизнес училище работи по програмата в тясно сътрудничество с 23 университета от 13 европейски държави. Програмата има за цел да осигури възможността на  хора от всички възрасти да развият и споделят знания и опит в институции и организации от различни страни. Прекараният семестър в учебното заведение - партньор по програмата ще бъде признат в МВБУ, като същевременно с това ще имате достъп и до ресурсите и програмите, в които се обучават вашите колеги.

В Международно висше бизнес училище можете да получите индивидуална консултация за възможностите за включване в програмата, сътрудничество и административна подкрепа по време на пътуването.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение