Събития

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

15 април 2021 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 12:00 ч.

 

Уважаеми студенти,

Международното висше бизнес училище е партньор на министерство на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" - отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

На 15 април 2021 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе следващата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.0130001 "Студентски практики - фаза 2" за студенти от МВБУ.

По време на събитието ще бъдат разяснени начина на провеждане на практическото обучение на студентите от МВБУ и представени добри казуси от проведени практически обучения.

Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

 

Заповядайте!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

15 февруари 2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч.

 

Уважаеми студенти,

Международното висше бизнес училище е партньор на министерство на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" - отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

На 15 февруари 2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе следващата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" за студенти от МВБУ.

По време на събитието ще бъдат разяснени начина на провеждане на практическото обучение на студентите от МВБУ и представени добри казуси от проведени практически обучения.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!
За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

8 февруари 2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч.


Уважаеми студенти,

Международното висше бизнес училище е партньор на министерство на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" - отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

На 8 февруари 2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе следващата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" за студенти от МВБУ.

По време на събитието ще бъдат разяснени начина на провеждане на практическото обучение на студентите от МВБУ и представени добри казуси от проведени практически обучения.

Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

***

Започна проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики - фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в който Международно висше бизнес училище отново ще участва. За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН). Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т.ч. и по настоящия проект само един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

***

15.10.2020

СЕДМА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

Приключиха успешно и с удовлетвореност първите практики на студентите от Международното висше бизнес училище по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" - отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.
В четвъртък, 15 октомври 2020 г. от 18:30 ч. до 19:30 ч. ще се проведе шестата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" за студенти от МВБУ.
По време на събитието ще бъдат разяснени начина на участие на студентите от МВБУ в проекта и представени добри казуси от проведени практически обучения.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523
Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

 

28 септември 2020


ШЕСТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

Приключиха успешно и с удовлетвореност първите практики на студентите от Международното висше бизнес училище по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" - отлична възможност за улесняване на прехода от образователната институция към работното място и повишaване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар.

В понеделник 28 септември 2020 г. от 18:30 ч. до 19:30 ч. ще се проведе шестата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" за студенти от МВБУ.

По време на събитието ще бъдат разяснени начина на участие на студентите от МВБУ в проекта и представени добри казуси от проведени практически обучения.

Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: https://ddlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523


Информация за проекта може да намерите на интернет платформата на проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на адрес: https://praktiki.mon.bg , както и на официалната страница на Международно висше бизнес училище на адрес: https://ibsedu.bg/bg/page/196-studentski-praktiki-faza-2

Заповядайте!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

27 юли 2020


ПЕТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 27 юли 2020 г от 18:30ч. до 19:30 ч. ще се проведе петата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 за студенти от МВБУ.
По време на събитието ще бъдат разяснени начина на участие на студентите от МВБУ в проекта и представени добри казуси от вече започнали практически обучения.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

Очакваме Ви!

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

20 юли 2020


ЧЕТВЪРТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 20 юли 2020 г от 18:30ч. до 19:30 ч. ще се проведе четвъртата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 за студенти от МВБУ.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

13 юли 2020


ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 13 юли 2020 г от 18:30ч. до 19:30 ч. ще се проведе третата информационна среща по проект BG05M2OP001-2.013-0001 за студенти от МВБУ.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

06 юли 2020


ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 06 юли 2020 г от 18:30ч. до 19:30 ч. ще се проведе втората информационна среща по проекта за студенти от МВБУ.
Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

29 юни 2020


ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТИ НА МВБУ

В понеделник 29 юни 2020 г от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе първата информационна среща по проекта за студенти от МВБУ. Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес: 
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160523

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

 

24 юни 2020


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

В понеделник 24 юни 2020 г от 11:00 ч. до 12:00 ч. ще се проведе информационна среща по проекта за студенти от МВБУ. Срещата ще се проведе онлайн във Виртуалната класна стая на проект „Студентски практики – фаза 2“ на адрес:
https://dlc.ibsedu.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160092

За контакт: praktiki@ibsedu.bg

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение