Новини

Отвъд общоприетите стереотипи Брошура

 

17.10.2019

Подготовка за обмен на учениците с партниращите училища в проекта

На 17 октомври 2019 г. в 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ се проведе среща по проект „Отвъд общоприетите стереотипи“, където проекта беше представен на родителите на ученици, които ще участват в обмена между 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ - София България и 2-ри лицей на Врилия – Атина, Гърция. Съгласно целите на проекта, участват ученици на възраст 15-16 години, възраст, подходяща за формиране на културните стереотипи.
Г-жа Соня Минева от 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ и екипът на училището информираха родителите подробно за всеки етап от проекта и пътуването. Бяха представени местата за настаняване, начинa на транспорт и комуникация. Родителите изразиха задоволството си от предоставената възможност за междукултурен обмен на учениците.

 

18-21.03.2019

Проект Oтвъд общоприетите стереотипи (BEYOND APPARENT STEREOTYPES) беше представен по време на Международна Еразъм+ седмица

В периода 18-21 март 2019 г., Международно висше бизнес училище беше домакин на Международна Еразъм+ седмица. Основна цел на събитията беше да се предостави възможност на преподаватели от МВБУ и от партньорските институции да споделят и обсъдят свои проекти, финансирани по програма Еразъм+, да обменят решения на казуси и да изведат иновативните и предприемачески ползи от проектите за образованието и бизнеса.
Доц. Стела Балтова, координатор за България на проект ОТВЪД ОБЩОПРИЕТИТЕ СТЕРЕОТИПИ (BAS BEYOND APPARENT STEREOTYPES), представи проекта, чиято цел е чрез пътувания да се изграждат мостове сред младите хора, обхващащи географски и културни граници и така да се постигне намаляване на общоприетите културни стереотипи. Изграждането на междукултурни умения и компетенции научава учениците да анализират хората като различни и многостранни личности и да излязат извън естествените стереотипи и клишета.
Партньори в проекта са: Международно висше бизнес училище, Ботевград, Vrije Universiteit Brussells, Belgium, 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, София, The Research Centre for Migration Studies (CER-M) Barcelona, Institut Escola La Mina, Barcelona, Spain, 2nd Lyceum of Vrilissia, GO! atheneum Unescoschool Koekelberg, Belgium

Презентация

otvad-obshtoprietite-stereotipi-sreshta1

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение