ПРИЕМ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

МВБУ обявява прием за степен МАГИСТЪР със

старт на обучение през февруари 2021 

в следните специалности:

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

БИЗНЕС ФИНАНСИ 

 

Подаване на документи за кандидатстване и записване

от 17 ноември 2020 до  20 януари 2021 г.

 

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатстудентите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование „Бакалавър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование или „Магистър”, с успех не по-малко от "добър".

1. Копие от дипломата за висше образование
2. Копие от документ за внесена такса за кандидатстване – 30 лв.
3. Заявление за обучение 

 

Начин и място за подаване на документи за кандидатстване

• Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
• Персонално подаване на документи за кандидатставане - (след отмяна на Извънредното положение в Република България):
- София – Център за дистанционно обучение /ЦДО/, ул. “Винсент ван Гог” № 7.
- Ботевград – учебна сградата на МВБУ, ул. “Гурко” № 14;

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение