ЕРАЗЪМ+ форма за кандидатстванe

МВБУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРАКТИКА  ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023

 С действието за мобилност в областта на висшето образование се подкрепя физическата и смесената мобилност на студенти във всички области и цикли на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска степен). Студентите могат да учат в чужбина в партньорска институция за висше образование или да провеждат стаж в предприятие, изследователски институт, лаборатория, организация или друго подходящо работно място в  чужбина.

Студентите заявяват своето желание за участие в конкурса като попълват полетата и подават апликационната си форма:  от 20.05.2022 г. до 06.06.2022 г.

Преди попълването студентът следва да е решил, в кой университет желае да осъществи планираната си мобилност.

Изборът си можете да направите от следните университети:

https://ibsedu.bg/media/Erasmus/partners_bulgarian112019.pdf

или да впишете университет по ваш избор, с който следва да се инициира подписването на междуинституционален договор.

На 07.06.2022 г. в 11:00 часа в МВБУ, ул. „Винсент ван Гог“  №7, ЦДО, гр. София 1407, ет. 2, стая 2.2, ще се проведе информационна среща по Програма Еразъм +. Присъствието на всички попълнили и подали апликационната форма е задължително. При невъзможност да присъствате на място, можете да се включите в срещата ни и онлайн във виртуалната Еразъм+ стая https://bb.ibsedu.bg/b/vel-yrq-xqe-o1u

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение