Организационeн комитeт

 

Председател:

проф. д-р Теодора Георгиева

 

Членове:

проф. д-р Тодор Шопов

Катя Йорданова - Координатор

Димитър Димитров, Председател на техническата комисия 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение