Публикуванe и индeксиранe

Всички подадени доклади преминават през проверка за плагиатство и самоподобие чрез системата StrikePlagiarism.

Преминалите успешно рецензентска процедура доклади ще бъдат публикувани в Сборник от международната научна конференция „Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“

 

  • Сборникът ще бъде публикуван с отворен достъп по реда на лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) и регистриран в националния референтен списък на НАЦИД.

  • Докладите ще бъдат включени в електронна библиотека – CEEOL.

  • Докладите ще бъдат включени в Българския портал за отворена наука – BPOS.

  • Сборникът с доклади ще бъде изпратен в Web of Science за преглед за включването му в Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение