Научeн съвeт

Председател:
Проф. д-р Руслан Пенчев
Ректор, Международно висше бизнес училище

Членове:
Доц. д-р Иван Андреев
Заместник-ректор, Международно висше бизнес училище

Проф. д. ик. н. Соня Милева
Декан, Международно висше бизнес училище

Проф. д. ик. н. Нено Павлов
Международно висше бизнес училище

Проф. д-р Ванче Бойков
Международно висше бизнес училище

Доц. д-р Ангел Георгиев
Международно висше бизнес училище

Проф. д-р Димитър Карастоянов
Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

Доц. д-р Найден Шиваров
Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

Проф. дтн инж. Гаро Мардиросян
Секретар на Научния съвет на Институт за космически изследвания и технологии – БАН

Доц. д-р инж. Георги Желев
Заместник-директор на Институт за космически изследвания и технологии –БАН

Проф. д-р Петър Джонджоров
Директор, Институт по механика – БАН

Проф. д. н. Васил Кавърджиков
Институт по механика – БАН

Проф. д-р Богдан Угърчински
Заместник председател на УС на Клъстер София град на знанието

Проф. д-р Драган Петрович
Стопански факултет, Университет в Ниш

Проф. д-р Небойша Ранчевич
Факултет по електронно инженерство, Университет в Ниш

Проф. д-р Иван Цветанович
Философски факултет, Университет в Ниш

Проф. д-р Алекса Стаменковски
Македонско сдружение за маркетинг

Проф. д-р Милош Шолая
Факултет по политически науки, Университет в Баня Лука, Босна и Херцеговина

Проф. д. ик. н. Юрий Емелянов
Генерален директор на Международен научно-изследователски институт по проблемите на управлението, Москва

Доц. Проф. д. ик. н. Тибор Ашбот 

Вицепрезидент, Унгарски съвет за Европейско движение. Постоянен представител на Унгария в Съвета на Международен научно-изследователски институт по проблемите на управлението, Москва

Доц. д-р Катя Янкова
Бизнес факултет, Висш технологичен колеж, Абу Даби, ОАЕ

Доц. д-р Евгений Самаров 
Заместник-ректор, Технологичен университет, Королев, Русия

Доц. д-р Олга Воейко 
Технологичен университет, Королев, Русия

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение