Научeн съвeт

 

Председател:

Проф. д-р Руслан Пенчев

   Ректор, Международно висше бизнес училище

 

Членове:

Проф. Теодора Георгиева

   Зам. ректор, Международно висше бизнес училище

Проф. д-р ик. н. Соня Милева

   Декан, Международно висше бизнес училище

Проф. д-р Серафим Петров

   Ръководител ПН 3.7 Администрация и управление, Международно висше бизнес училище

Проф. д-р Цветан Илиев

   Ръководител ПН 3.8 Икономика, Международно висше бизнес училище

Проф. д-р Николина Попова

   Ръководител ПН 3.9 Туризъм, Международно висше бизнес училище

Доц. д-р Стела Балтова

    Директор, Център продължаващо обучение, Международно висше бизнес училище

Доц. д-р Миланка Славова

   Зам. ректор, Университет за национално и световно стопанство

Доц. д-р Тодор Ялъмов

   Зам. декан "Стопански факултет", Софийски университет

Доц. д-р Илиан Минков

 Ръководител на катедра "Индустриален бизнес", Стопански факултет, Икономически университет - Варна

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение