ПОСЛЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ за получаванe на стипeндия и сeртификат по ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2"

     

ПОСЛЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕДНИЯ И СЕРТИФИКАТ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2)

 

Последна възможност за участие в платена практика в реална работна среда за студентите от Международно висше бизнес училище в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от всички специалности.

 

БРОЙКИТЕ СА ОГРАНИЧЕНИ!

  

Регистрирайте се и кандидатствайте чрез платформата на проекта:

 

За информация, следете официалната интернет страница на МВБУ-Ботевград, както и платформата на проекта. 

 

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение