Важни дати

 

Краен срок за потвърждение на участие: 20.11.2020 г.

Краен срок за изпращане на доклади: 20.11.2020 г.

Краен срок за заплащане на такси: 25.11.2020 г. 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение