Важни дати

Краен срок за получаване на заявки – 11 февруари 2019 г.

Потвърждаване на участие - 15 февруари 2019

Краен срок за изпращане на доклади – 08 март 2019 г.

Краен срок за заплащане на такси – 22 март 2019 г.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение