Контакти

Катя Йорданова, координатор

Димитър Димитров, председател на техническа комисия

ул. Винсент ван Гог № 7

София, 1407

е-mail: conference@ibsedu.bg

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение