Контакти и място на провeжданe

 

Център за дистанционно обучение на

Международно висше бизнес училище 

ул. Винсент Ван Гог № 7

София 1407

България 

Телефон: +359 2 4001630/31

е-mail: conference2023@ibsedu.bg

 

КАРТА КЪМ ЛОКАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРEНЦИЯТА

GPS координати: 42.65597219365486, 23.317911262524547

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение