Такси

Таксата за кандидатстване е 50 лева .

Годишната таксата за обучение в докторската програма:

           за български граждани - 3200 лева,

           за чуждестранни граждани - 3200 евро.

Защита на докторска дисертация:

           за български граждани - 1200 лева,

           за чуждестранни граждани - 1200 евро.

Таксите се внасят по банковите сметки на МВБУ или по електронен път.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение