Такси

Таксата за кандидатстване е 50 лева .

Годишната таксата за обучение в докторската програма, за български граждани е 3000 лева, за чуждестранни граждани 3000 евро.

Таксите се внасят по банковите сметки на МВБУ или по електронен път.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение