Такси

Таксата за кандидатстване е 50 лева .

Годишната таксата за обучение в докторската програма:

           за български граждани - 3300 лева,

           за чуждестранни граждани - 3300 евро.

Защита на докторска дисертация:

           за български граждани - 1200 лева,

           за чуждестранни граждани - 1200 евро.

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение