Такси

Таксата за кандидатстване е 50 лева .

Годишната таксата за обучение в докторската програма:

  • български граждани редовна и самостоятелна форма – 3500 лева
  • български граждани задочна форма – 3300 лева
  • чужди граждани – 3500 € евро.

 

           Защита на докторска дисертация:

           за български граждани - 1800 лева,

           за чуждестранни граждани - 1800 евро.

 

Начини за плащане:

  • С банкова карта чрез Пос терминал - в МВБУ при подаване на документи
  • По банков път - Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ
  • Чрез ePay 
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение