АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР

 

Уважаеми колеги,

Скъпи студенти,

както винаги досега, независимо от сложните обстоятелства, в които продължаваме да живеем, учим и правим бизнес, наш приоритет остава високото ниво, качеството и достъпността на всички студенти до академично знание. Продължаваме да вярваме, че образованието трябва да бъде свободно, вдъхновяващо и иновативно, да генерира дискусии, идеи, връзки, приятелства и промяна.

Затова тази учебна година ще премине под нова форма на организация на учебния процес – съчетание от електронна и хибридна форма на обучение. Част от дисциплините в различните специалности ще се преподават едновременно на живо в аудитория и ще се излъчват в платформата за дистанционно обучение в реално време. Това дава възможност на всеки сам да направи своя избор – дали да бъде в учебната зала когато е възможно или да остане у дома.

Започваме учебната година с поредица от срещи, в които всеки студент ще има възможност да се запознае и да общува свободно с ръководството и администрацията на университета, с преподаватели и колеги; да получи повече информация какво предстои през следващата учебна година, как ще протече учебния процес и от какви възможности могат да се възползват студентите на МВБУ.

На своя служебен имейл всеки студент е получил или предстои да получи индивидуална покана за датата, мястото и часа на срещите.

Заповядайте на 01.10.2021 г. от 9:30 часа във Фейсбук страницата на МВБУ за да гледате официалната церемонията за откриване на новата учебна година, която ще се проведе без присъствието на студенти.

Церемонията можете да гледате в реално време тук:  https://www.facebook.com/InternationalBusinessSchoolBG

 

 

Академичен календар за учебната 2021-2022 година - бакалаври

 

Академичен календар за учебната 2021-2022 година - магистри

 

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение