Елeктронни рeсурси

Полезни връзки:

Национална библиотека ,,Кирил и Методий”

http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0001&g=

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=getid

Научни библиотеки:

Централна библиотека на БАН

http://aleph.cl.bas.bg/f/19jqc93qeq9uuq5yfpuqtgfqx8bichypdbexfhxhv4xr781vfr-02194?func=find-b-0

Специализирани библиотеки:

Икономическа библиотека на Институт за пазарна икономика и българска макроикономическа асоциация

http://library.ime.bg/books/

Университетски библиотеки:

Университетската библиотека “Св. Климент Охридски”

http://libsu.uni-sofia.bg/primosearch.html

Университет за национално и световно стопанство

http://lib1.unwe.acad.bg/ab/ab.htm

Нов български университет

http://qopac.nbu.bg/eosweb/opac/

http://nbu.bg/index.php?l=27

Икономически университет, Варна

http://www.ue-varna.bg/library/subindex_bg.html

Стопанска академия ,,Д. А. Ценов”, Свищов

http://wlib.uni-svishtov.bg/absw/abs.htm

Пловдивски университет

http://lib.pu.acad.bg/absw/abs.htm

Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив

http://195.238.84.101/absw/abs.htm

Jones International University, Колорадо, САЩ

http://www.jiu.eu/

Бреда Юнивърсити, Холандия

http://opc4.nhtvmediatheek.nl:1080/charset=iso-8859-1/db=1/impland=y/lng=en/sid=06242b95-1//

Университет Ариел, Израел

http://primo-acysh.exlibris.co.il:1701/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=0&fromtop=true&frompreferences=false&fromeshelf=false&vid=ysh

http://aleph3.libnet.ac.il/f?func=find-b-0&local_base=uli02&con_lng=eng

oxford english dictionary online - пълнотекстов тълковен речник на английски

oxford reference online: premium collection - електронни речници и енциклопедии, издания на Oxford University Press.

oxford scholarship online - електронни книги, издания на Oxford University Press

НОВИ АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТЪП ДО РЕФЕРАТИВНИТЕ И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ИЗДАТЕЛСТВАТА ТОМСЪН РОЙТЕРС И ЕЛЗЕВИР

Министерството на образованието, младежта и науката, отчитайки огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, сключи нови тригодишни абонаментни договори за периода 2012-2014 г. с цел  осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни:

  • достъп до базите данни с научна информация на Elesevier - Science Direct и SCOPUS на издателството Елзевиер(Elsevier), в платформите SciVerse® Science Direct® (с допълнителен абонамент до Freedom Collection с безплатен достъп до над 2 600 заглавия)
  • продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year 1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000); Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year 1985; Medline, InCites® Global Comparisons with major Bulgarian academic institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset)

За достъп до SciVerse® Science Direct® моля ползвайте следния линк: http://www.sciencedirect.com/

За достъп до SciVerse® Scopus® моля ползвайте следния линк: http://www.scopus.com/home.url

За достъп до Web of Knowledge моля ползвайте следния линк: http://apps.webofknowledge.com/

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани  в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение