МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Създаването и укрепването на партньорства и академично сътрудничество с университети и представители на научната общност от различни части на света е важен аспект от нашата дейност. Това е традиция, с която Международно висше бизнес училище се гордее.

Висшето училище осъществява международно-ориентирана изследователска дейност, партньорски проекти и програми, които извършват изследователски и обучителни дейности в сътрудничество с водещи международни фирми и и организации от Европа и света. 

Международно висше бизнес училище осъществява ефективно сътрудничество с национални и чуждестранни партньори като  Конфедерацията на работодателите и индустриалците  в Република България (КРИБ) , Мрежа на международните бизнес училища (NIBS), Асоциация на университетите в областта на дистанционното обучение (GUIDE) и  Европейската мрежа в областта на дистанционното обучнеие (EDEN ).

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение