ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 

Програма „Еразъм+

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбинa.

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина.

Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия да преподават по покана на висши училища в чужбина.

Прeди реализиране на студентска мобилност или мобилност на персонала, изпращащата и посрещащата организация подписват заедно със студентите/персонала Споразумение за обучение (Learning Agreement)/Споразумение за мобилност (Mobility Agreement), а с непреподавателския състав – Споразумение за мобилност (Mobility Agreement).

OLS (Online Lingustic Support) е езикова платформа, предназанчена за Еразъм студенти. Одобреният за мобилност студент полага онлайн тест по работния език на мобилността в системата на ЕК Online Linguistic Support (OLS), в случай че този език се предлага за съответната година. При резултат B1 или по-нисък, се назначава онлайн курс на работния език в системата. При резултат B2 или по-висок, студентът по желание може да получи лиценз за онлайн курс на работния език или на местния език на приемащата държава.

Първият онлайн тест за оценяване на езиковите познания се провежда след като участникът вече е избран за мобилността и след като е подписан финансов договор с МВБУ, поради което резултатът от теста няма да повлияе върху решението дали да замине или не.

След завръщането си участникът в студентска мобилност следва задължително да положи и финален тест в езиковата платформа.

1. Мобилност статистика на МВБУ по години и дейности

2. Списък на университети, притежаващи Еразъм Харта 

3. Предлагани езици на обучение в езиковата пратформа

4. Повече подробности за Erasmus+ OLS езикова платформа 

5. Вътрешни правила за мобилност по програма Еразъм+ на Международно Висше Бизнес Училище

6. Erasmus Policy Statement 

 

Информация и полезни съвети може да получите от:

Офис Еразъм на МВБУ:

ул. Винсент ван Гог 7,

ЦДО, гр. София 1407

 

Еразъм координатор: гл. ас. д-р Ирина Топузова

тел. +359 89 345 9221

е-mail:itopuzova@ibsedu.bg   

 

Център за развитие на човешките ресурси 

Национална агенция по Програмата „Учене през целия живот”

тел.: 02/91 550 10

факс: 02/91 550 48

e-mail: hrdc@hrdc.bg

 

Полезни връзки:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/index_en.htm

 

 Еразъм Харта за висше образование за периода 2021 – 2027 - МВБУ

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение