ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

В силно глобализиращата се среда на технологични и информационни промени, придобитите знания и умения се нуждаят от постоянно актуализиране и надграждане. В Международното висше бизнес училище подкрепяме ученето през целия живот и предлагаме разнообразни по брой и форма курсове обучения.

Центърът за продължаващо обучение  предлага специализирани, практически ориентирани обучения - програми, курсове, семинари, работа в групи, индивидуални консултации, предназначени да повишат знанията на мениджърите както в частния, така и в публичния сектор, да разширят и надградят професионалните квалификации и индивидуални умения на желаещите от всички възрасти да придобиват нови знания и компетенции.

Успешното управление изисква непрекъснато обучение. Ние Ви предлагаме сертифицирани образователни програми, разнообразие от курсове, семинари, индивидуални обучения и консултации, конференции и събития със съвременно академично и бизнес съдържание, за придобиване на допълнителни квалификации и компетенции в областите:

  •           Бизнес финанси
  •           Бизнесадминистрация
  •           Данъчно облагане и управление
  •           Счетоводство и одитинг
  •           Туризъм
  •           Управление на проекти

 

Всички наши обучения са със съвременно практическо приложение в реалната бизнес среда. Предлагаме гъвкави форми на обучение: индивидуална, групова, редовно обучение, дистанционно, интензивни курсове, летни училища.

Обученията се извършват в отлично оборудваните ни учебни центрове и зали в София и в Ботевград, а също на място във фирми и организации.

След успешно завършване на обучението, обучаваните получават документи за квалификация, одобрени от Министерството на образованието и науката и съгласно Европейската квалификационна рамка.

 

Ние вярваме в продължаващото обучение и ученето през целия живот.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение